22. díl: Říka se: „Jen blázen dělá stále stejné věci a očekává jiné výsledky.“ Co musíme změnit, aby se městu lépe dařilo?

Aby město dobře fungovalo, musí být manažersky vedeno lidmi, kteří mají odpovídající kvalifikaci pro jednotlivé agendy. Musí s tím mít určité zkušenosti. Nemělo by být vedeno slabým starostou obklopeným rádci jako v pohádce Pyšná princezna.

Pozice starosty obnáší celkovou koordinaci, určité vizionářství a držení kormidla směrem k vytyčenému majáku v dáli, pomoc a podporu místostarostům. Hlídání, aby se dělaly správné věci správným způsobem a osekávaly se nepotřebnosti.

Týmovost se v tomto končícím volebním období moc nepraktikovala, každý v tom byl sám za sebe. Když se místostarostovi nedařilo, ostatní konkurenti z toho měli skoro radost. Starosta by měl mít i vazbu na Kraj a na ministerstva, což mu pomáhá lépe překonávat každodenní překážky, které vyplývají ze složitosti aparátu. Vědět předem, co se chystá a včas reagovat.

Bohužel, náš senátor nemá v J. Hradci do tandemu starostu, se kterým by mohl naplno tahat za jeden provaz a získávat tak výhody pro město. Není o to zájem. Konkurence je konkurence.

Senátorskou pozici mohl Jarda Chalupský na požádání využít jen jednou, a to úspěšným vyjednáním podstatně lepších podmínek pro město u České spořitelny.

Naopak, když měl starosta zaplatit z odsouhlaseného rozpočtu právní analýzu, jak se může město efektivně bránit proti obchodu s chudobou, kterou se i s případnou obhajobou před soudem podařilo domluvit od jednoho z nejlepších právníků v ČR, vykroutil se z toho tím, že to není tak jednoduché a přes 50 tisíc Kč ze své kapsy za vyhotovený návod zaplatil Jarda Chalupský. Know-how, jak bránit město, máme jako HSR k dispozici. Doufejme, že volby situaci zlepší.

Ideální a častá je kombinace starosta-senátor. Senátoři jsou většinou dlouholetí úspěšní starostové právě z toho důvodu, že se umí postarat a najít si podporu. Jako příklad lze zmínit senátory: Lumír Aschenbrenner – 24 let starosta za Plzeň město, Ladislav Chlupáč – 20 let starosta Litoměřic, Tomáš Jirsa – 28 let starosta Hluboké nad Vltavou, Jan Horník – 32 let starosta Božího Daru,
Rostislav Koštial – 16 let starosta Mikulova, Petr Vícha – 28 let starosta Bohumína a další asi třetina Senátu PČR. Do připravované legislativy tak mohou zároveň vnášet řešení potíží měst a regionů.

Pokračování zítra o tom, jak vlastně to celé řízení města funguje a jak by to mělo být podle nás správně.

Kolektiv Autorů

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Zpracovává zápisy a připomíná některé zmínky v médiích o nás nebo Jindřichově Hradci.

Komentáře

Přidat komentář